Mongolská step - Steppe in Mongolia
 
 
Jurtování II.

Autor: Vojtěch Javorský
3.9. 2000
zdroj: http://pes.internet.cz

 

Na Václavském náměstí zase přistálo jedno UFO ve tvaru jurty, nejde však o architektonický počin, ale o sbírku na Mongolsko, kde byl ještě na přelomu května smrtící mráz. Návštěvu lze uskutečnit jen tak a i proto, že lze zakoupit na účel této sbírky návod jak vyrábět jurty, ze kterého je následující ukázka.

Oheň V létě představuje oheň nebo kamínka příjemný luxus. V zimě je ale jejich použití nezbytné. Jako v každém stanu i v jurtě ale oheň představuje velké riziko, takže ho budete mít na své vlastní nebezpečí. Riziko může snížit několik změn a opatření. Oheň nebo kamínka jsou tradičně ve středu jurty přímo pod korunou. V malých jurtách ale zaberou příliš mnoho místa a tak se kamínka mohou posunout ke straně. Tradiční otevřené ohniště, kdy kouř odchází korunou, vypadá příjemně, ale jurta se rychle naplní hustým kouřem a tak je to naprosto nepraktické. Tento problém lze zmírnit použitím uhlí, kdy ale musí být dobré odvětrávání. Kovová kamínka na dřevo jsou mnohem praktičtější. I ta nejmenší kamínka pěkně topí. Kamínka i kouřová trubka jsou během použití extrémně horká a jakýkoliv hořlavý materiál (dřevo nebo plátno), který se jich dotkne, chytí. Dřevo nebo plátno, které bude několik palců od kamínek nebo kouřové trubky, zuhelnatí. Riziko snížíte tím, že kouřová trubka nebude v blízkostí rámu a opláštění. Toho dosáhnete tak, že vytvoříte hliníkový límec. U kamínek, která jsou umístěna ve středu, odstraňte jeden z osmi paprsků koruny a mezeru vyplňte kusem hliníkové fólie, do které vystřihněte otvor, jímž bude procházet kouřová trubka. Použití suchých zipů umožňuje, aby se hliník nahradil nepromokavým plátnem nebo umělou hmotou, pokud kamínka v jurtě nejsou. Dáte-li kamínka ke straně jurty, musí být mezi nimi a zdí mezera minimálně 12 palců (30 cm). Odstraňte jednu ze střešních tyčí nad kamínky, aby se vytvořila mezera, a na tomto místě do plátna vystřihněte otvor. Připravte si čtverec z hliníkové fólie o rozměrech 18 palců (45 cm), do středu vystřihněte otvor na kouřovou trubku. Okraje a rohy uhlaďte a strany lehce ohněte směrem dolů, ohnutí bude dva palce (50 mm) od kraje. Fólii připevněte k plátnu suchým zipem, v opláštění vytvořte záložku, která bude přes tento díl přesahovat a umožní odtok vody (Obr. 11).

Ohýbání na páře Pokud se vám víc líbí kyrgyzský typ jurty, která má ohnuté tyče ve střeše a zdech, budete muset použít ohýbání na páře. Šoupátková komora se skládá z dlouhé komory  s velkým průměrem, kdy je na jednom konci malý otvor, kterým vychází pára. Na druhém konci je otvor, kterým se pára přivádí. Pára se vytváří ve veliké konvici naplněné vodou, která se umístí nad oheň. Trubka převádí páru z tohoto boileru do šoupátkové komory. Tyče se vloží do komory a nechají v páře. Tyče se do požadovaného tvaru musí ohýbat za horka za pomocí tvarovače. Pára musí ze systému nějak unikat, nebo dojde k explozi. Rovněž si dejte pozor na popálení horkou vodou, párou a ohněm. 

Dřevěná podlaha Pokud se jurta bude používat na semi-permanentní obydlí, bude mnohem pohodlnější s dřevěnou podlahou, která se vyvýší dva palce nad zem na podkladu (nosnících) z upraveného dřeva 2” x 2” (50 x 50 mm). Podlaha musí přesně sedět. Vyrobit ji můžete z překližky, třískových desek nebo dvojité borovice (se spoji pro pero a drážku). Vyvrtejte díry do spodní části dveřního rámu a do podlahy před kamínky. Vzduch, potřebný pro oheň, bude proudit těmito otvory a ne škvírami v jurtě, což sníží průvan a zvýší Vaše pohodlí.

Tradice a Etiketa Vystavět obepínající Jurtu je od dávných dob pro mnoho kmenů a kultur centrální Asie důležitou součástí tradice, zvyků, pověr i náboženského konání a po tísiciletí domovem.

Duchovní význam Pro obyvatele Mongolska je Ger (= mongolsky jurta) více než jen obyčejným obydlím , v její konstrukci je přítomen celý vesmír. Střecha představuje nebeskou klenbu a otvor pro dým(pozn.koruna) slunce. Krb obsahuje pět základních elementů země: hlínu, dřevo, oheň, kov, vodu ( kov v roštu ) Oheň Mongolů obsahuje božské a z toho důvodu je tajemstvím a vybízí k zápalu každé ráno. V ohni není spalován žádný odpad a do okolí neproniká jediný paprsek světla z krbu. Dvě horní tyče v koruně mají také větší význam symbolický než konstrukční opodstatnění. Mongolové jsou původem Buddhisty a oltář je vztyčen naproti dveřím, lidé mají hlavy složené směrem k oltáři. V muslimských oblastech lidé spí v opačném směru s hlavou k jihu a ke 

Etiketa Tradičně se každý člověk, který se zastaví před jurtou, pozve dovnitř na jídlo a na oslavu se zabije ovce (mnohem praktičtější na rozsáhlých, opuštěných stepích Mongolska než na tomto přelidněném ostrově). Když vstupujete do jurty, nešlápněte na práh a nedržte se lan, považuje se to za nezdvořilé. Tradiční pozdrav, kterým se host vítá, tvoří čtyři otázky: máš se dobře? má se tvoje rodina dobře? je tvůj dobytek/ovce tlustý?, je tráva dobrá?. Na všechny čtyři otázky se vždy odpoví ano, i když je skutečnost jiná. Po výměně pozdravů se hostu nabídne čaj, potom airag a poté jogurt. V kalmuckých jurtách se nabízí arak, destilovaná lihovina z airagu. Musí se rychle za sebou vypít tři skleničky. Po těchto formalitách si muži vymění šňupací tabák a společnost se uvolní. Při jídle host naporcuje maso, které také jí.

ŠŤASTNÉ JURTOVÁNÍ!

Sepsal: Vojtěch Javorský